Tag: iOS

0 votes
805 views

หลังจากที่ทาง Apple ได้ปล่อย ไอโอเอสแปด (iOS 8) ออกมา อยากรู้ว่าใช้ได้กับอะไรบ้าง ไอโฟนรุ่นไหน หรือไอแพดรุ่นไหน?

  • guest asked 4 years ago
  • last active 4 years ago
0 votes
684 views

อยากถามว่าถ้าหากอยากถ่ายรูปบน iPhone 5 ให้มีขนาด 640×480 หรือเล็กๆ 320×240
ควาทละเอียดไม่ต้องสูงมาก เพราะเวลาอัพจะได้ง่ายๆ เร็วๆ มีวิธีการอย่างไร?

หรือมีแอพฟรีที่ไม่ต้องหนักเครื่องใช้เมมน้อยๆแนะนำหรือเปล่า?

  • guest asked 5 years ago
  • last active 5 years ago
Showing 2 results