Queen Bee หมายถึงอะไร?

0
0

เคยได้ยินใน gossip girl และก็เพลง royal ของ lorde ในท่อนที่ร้องว่าออกมาว่า

You can call me Queen B …

อยากรู้ว่าคืออะไรหมายถึงอะไร?

  • You must to post comments
0
0

จากที่ค้นในกูเกิลมา เจอทวิสเตอร์ของ vocabaday

Queen Bee หมายถึง “ตัวแม่” คือผู้หญิงที่โดดเด่นกว่าหญิงคนอื่น ส่วน “ตัวพ่อ” อาจใช้ Alpha male ก็ได้ครับ”

หรือผู้หญิงชอบทำตัวเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม แล้วสวย เริ่ด เด่น กว่าใครในกลุ่ม บงการเพื่อนทุกคนได้ เช่นหาก Queen Bee เกลียดใครเพื่อนในกลุ่มก็จะตาม

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.