อยากรู้วิธีการเอาเพลงใส่ไอโฟนทำอย่างไรครับ

Answered
0
0
  • You must to post comments
Good Answer
1
0
  1. ดาวน์โหลด iTunes https://www.apple.com/itunes/download/
  2. เข้าไปไอจูนเลือก Add music
  3. Connect your iPhone
  4. Click in iTunes on your iPhone
  5. แท็บที่ music
  6. เลือกเพลงที่ต้องการ กด Sync.
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.