แนะนำ XML viewer/editor บน Mac OS X หน่อย

0
0

ตอนนี้ผมใช้ XMLmind สำหรับแก้ไขและดู XML ไฟล์บนแมค

แต่อยากรู้ว่ามีซอฟต์แวร์สำหรับXML ตัวอื่นหรือไม่?

จะเป็นของฟรีหรือซื้อก็ได้

  • You must to post comments
0
0

ซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข XML บน OS X

  • EditX (ซื้อ)
  • EditX (ฟรี)
  • oXygen (ซื้อ)
  • XMLMate (ฟรี/open source
    ปลั๊กอิน) สำหรับคนที่ใช้ TextMate (แชร์แวร์)
  • XMPlify (ฟรี/ซื้อ)
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.