วิธี Capture หน้าจอบนแมค ทำอย่างไร

Answered
0
0

อยากรู้วิธีการถ่ายรูปภาพหน้าจอหรือSceenshotบนเครื่อง Mac ทำอย่างไร

  • You must to post comments
Great Answer
0
0
  1. กดปุ่ม command + shift + 4 เคอร์เซอร์เมาส์จะเป็นรูปกากบาท
  2. ลากเมาส์คลุมส่ิงที่ต้องการจะจับภาพหน้าจอ หรือคลิกขวาเพื่อยกเลิก
  3. เมื่อลากเสร็จจะมีเสียงเหมือนถ่ายรูป
  4. รูปหน้าจอที่จับภาพก็จะบันทึกไว้บนหน้า เดสท็อปของเครื่องแมค
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.