วิธีการเปิดซ่อนไฟล์ใน Finder บน Apple

0
0

ใช้แมคอยู่ อยากรู้วิธีการเปิด Hidden Files

  • You must to post comments
0
0
  1. เปิด Terminal จาก Finder > Applications > Utilities
  2. คัดลอก defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES
  3. enter
  4. พิมพ์ killall Finder บนTerminal หรือ Relaunch Finder โดยการ กด ‘alt’ คลิกขวาบนไอคอน Finder

ส่วนวิธีการปิดซ่อนไฟล์ให้เปลี่ยน

defaults delete com.apple.finder AppleShowAllFiles
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.