วิธีการพิมพ์รูป(⌘)สัญลักษณ์ command ของ Apple

0
0

วิธีกดแป้นพิมพ์เพื่อให้ได้สัญลักษณ์รูป (⌘) คอมมานด์ บน Mac OS X ทำอย่างไร?

ปล. ได้สัญลักษณ์ที่พิมพ์ตอนตั้งคำถามเอามาจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Command_key

osx character keyboard

  • You must to post comments
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.