เว็บคำนวณราคาสิ่งของที่เราซื้ออยู่ตอนนี้ ถ้าอีก ... ปีข้างหน้าจะราคาเท่าไหร่

0
0

เป็นการคำนวณอัตราเงินเฟ้อเป็นดอลลาร์นะครับ เข้าเว็บนี้เลย
http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl

  • You must to post comments
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.